Ured ovlaštenog arhitekta

vl. DARIO VUČAK, dipl. ing. arh.

DARIO VUČAK ovlašteni arhitekt br. 1406 i stalni sudski vještak za arhitekturu i graditeljstvo.

Za poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja, stručna vještva, procjene i etažiranje nekretnina

projekta
+
suradnika
izvođača
+
objava
+

NEKI OD PROJEKATA