Ured ovlaštenog arhitekta

vl. DARIO VUČAK, dipl. ing. arh.

DARIO VUČAK ovlašteni arhitekt br. 1406 i stalni sudski vještak za arhitekturu i graditeljstvo.

Za poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja, stručna vještva, procjene i etažiranje nekretnina

+
projekta
suradnika
+
izvođača
+
objava

NEKI OD PROJEKATA